ClickCease
Skip to main content
Broen til digital inklusion

Webtilgængelighed

I en stadig mere digitaliseret verden er webtilgængelighed blevet en uundværlig nøgle til inklusion.

Webtilgængelighed skal være med til at sikre, at alle mennesker, uanset deres evner eller handicap, har adgang til og kan interagere med internettet og dets mange ressourcer. Det handler om at skabe og designe hjemmesider, online applikationer og digitale værktøjer, der kan opfattes, forstås, navigeres og betjenes af alle. Det handler kort sagt om inklusion.

I en tid hvor næsten alle aspekter af vores liv, fra uddannelse og arbejde til indkøb og socialisering, i stigende grad er flyttet online, er tilgængelighed afgørende for at sikre lige muligheder og deltagelse for alle. Desuden understreger det virksomheders sociale ansvar og fra 2025 bliver der stillet lovkrav til visse private virksomheder (banker, forsikringsselskaber etc.) om at gøre deres digitale platforme tilgængelige. Webtilgængelighed kan ikke kun forbedre brugeroplevelsen, men er også med til at øge brugertilfredsheden og dermed giver det også forretningsmæssig mening.

Kort sagt, webtilgængelighed er mere end bare et godt design eller en god praksis – det er broen til digital inklusion, der gør internettet tilgængeligt og nyttigt for alle.

Webtilgængelighed illustation af en kvinde i kørestol

Hvad er webtilgængelighed?

Webtilgængelighed refererer oftest til principperne og teknikkerne beskrevet i WCAG 2.1, der sikrer, at webindhold og digitale tjenester er let tilgængelige og brugbare for alle mennesker, uanset deres fysiske, sensoriske eller kognitive evner. Målet med webtilgængelighed er at eliminere barrierer, der kan forhindre interaktion med eller adgang til websteder og at skabe en inkluderende og adaptiv online oplevelse for alle brugere.

Sikre adgang for alle

Webtilgængelighed dækker en række forskellige forhold. For eksempel omfatter det, at webindhold er fuldt tilgængeligt for mennesker med forskellige syns- og høreforhold, herunder farveblindhed, lavt syn eller døvhed. Det indebærer også at sikre, at webindhold kan navigeres og forstås af personer med forskellige kognitive evner, og at det kan interageres med af personer med forskellige fysiske evner, herunder dem, der bruger hjælpemidler som tastaturer, touch-skærme eller talekommandoer.

Tilgængelighed digitalt har også betydning for ældre personer, personer med midlertidige handicap (f.eks. en brækket arm) eller dem, der oplever barrierer på grund af miljøforhold (f.eks. sollys på en skærm eller støjende omgivelser). Det har endda betydning for brugere med lav båndbredde eller dem, der bruger ældre teknologier.

Webtilgængelighed er derfor ikke kun relevant for en bestemt gruppe af mennesker. Snarere påvirker det alle, der bruger internettet, da det handler om at skabe en mere tilgængelig, inkluderende og effektiv oplevelse for alle brugere.

Webtilgængelighed - kvinde i elektiske kørestol ser på sin bærbar

Webtilgængelighed
- WCAG 2.1 Standarder og Retningslinjer

Webtilgængelighed styres oftest af Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. Denne opdaterede version, fastsat af World Wide Web Consortium (W3C), er en global benchmark for digtilgængelighed.

De Fire Grundlæggende Principper

WCAG 2.1 opererer omkring fire centrale principper, der er afgørende for universel brugeradgang til webindhold:

 1. Opfatteligt: Indholdet skal være præsenteret på en måde, som brugere kan opfatte.
 2. Betjenelse: Brugere skal kunne interagere med indholdet.
 3. Forståeligt: Informationen og driften af brugergrænsefladen skal være forståelig.
 4. Robust: Indholdet skal kunne fortolkes pålideligt af en bred vifte af brugeragenter, herunder hjælpeteknologier.

Hver af disse principper har tilknyttede retningslinjer og succeskriterier, der beskriver mere specifikt, hvordan man kan opnå disse mål, læs mere om dem på https://www.w3.org/TR/WCAG21/

Anvendelse af WCAG 2.1 i Praksis

At følge disse retningslinjer i praksis involverer en række tekniske og redaktionelle trin.

 • Opfatteligt:
  • Levering af tekstalternativer til ikke-tekstindhold. Typisk hvor man på billeder skriver en god beskrivende tekst af indholdet i form af en alt tekst eller men det kan også være på knapper/links og andet indhold af grafisk art via. ARIA labels.
  • Levering af undertekster til lydindhold.
  • Sikring af læsbarhed ved at adskille forgrunds- og baggrundsfarver. Her kan man også gøre det muligt at lade brugeren selv definere farver på sitet.

 • Betjeneligt:
  • Gøre alle funktioner tilgængelige fra et tastatur. F.eks. på vores site kan man gå igennem hele sitets links ved at bruge TABS knappen og piletasterne.
  • Give brugerne nok tid til at læse og bruge indhold.

Når først de tekniske dele er implementeret, så afhænger resten af WCAG 2.1 meget på de ansvarlige for indholdet på platformen. For selv om der findes visse muligheder for at tagge elementer automatisk, så skal meget udfyldes og oprettes korrekt af redaktøren på platformen.

Fordelene ved at Følge WCAG 2.1

Overholdelse af WCAG 2.1 retningslinjerne gør ikke blot dit webindhold tilgængeligt for alle. Det kan også bidrage til at forbedre den overordnede brugeroplevelse, øge din SEO-effektivitet og opfylde fremtidige lovgivningsmæssige krav.

Illustration - Fordelene ved at Følge WCAG 2.1

Lovgivning om webtilgængelighed

Flere lande ud over EU har allerede indført love og regler, der kræver, at digitale platforme skal være tilgængelige for alle. Webtilgængelighedsloven trådte i kraft i kraft den 23. september 2018 i Danmark og implementerer direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016 om tilgængeligheden af offentlige organers websteder og mobilapplikationer. Denne lov kræver, at offentlige organisationer gør deres websites og mobile applikationer tilgængelige for alle, inklusive personer med handicap. Målet er at sikre, at alle har lige adgang til information og tjenester online. Du kan læse mere om loven her: https://digst.dk/digital-service/webtilgaengelighed/lovgivning/

Konsekvenser for Virksomheder

Som reglerne er pt. er der ikke nogen form for sanktioner for private virksomheder, da der ikke findes lovgivning på området endnu (ny lov kommer i 2025).

Men da det kan begrænse adgangen for en bred gruppe af potentielle kunder og kan det naturligvis mindske ens potiontielle kundegrundlag og det er vigtigt for virksomheder at erkende, at webtilgængelighed ikke kun er et spørgsmål om at opfylde juridiske krav. Det er en fundamental menneskerettighed, der fremmer inklusion og ligestilling i den digitale verden.

Ved at fokusere på webtilgængelighed kan virksomheder forbedre deres brugeroplevelse, nå ud til et bredere publikum og skabe mere inkluderende digitale miljøer.

Fordele ved webtilgængelighed for virksomheder

Forbedret omdømme og kundetilfredshed

En af de primære fordele ved at investere i webtilgængelighed er potentialet for at forbedre ens virksomheds omdømme. Når virksomheder viser, at de er engagerede i at gøre deres tjenester tilgængelige for alle, sendes et klart budskab om inklusion og ligestilling, hvilket kan styrke deres brand image og tiltrække positiv offentlig opmærksomhed.

Desuden kan webtilgængelighed også forbedre kundetilfredsheden. Ved at sikre, at websteder og digitale tjenester er let tilgængelige og brugbare for alle, kan virksomheder opfylde deres kunders forskellige behov bedre og levere en mere tilfredsstillende brugeroplevelse.

Udvidelse af Kundebasen

Webtilgængelighed kan også hjælpe med at udvide din virksomheds kundebase. Ved at gøre webindhold tilgængeligt for personer med forskellige handicap, åbner virksomheden døren for en bredere demografisk gruppe af brugere, hvilket i sidste ende kan øge dens rækkevidde og salg.

Forbedring af SEO

Webtilgængelighed har også den åbenlyse fordel at den kan bidrage til at forbedre virksomhedens SEO (Search Engine Optimization). Mange af de praksisser, der er involveret i at gøre et websted tilgængeligt, som at bruge informativ og relevant tekst, sikre, at webindhold er let at navigere, og at bruge metadata effektivt, er langt hen af vejen med til at forbedre et websteds synlighed på søgemaskinerne. Synlighed på nettet hjælper naturligvis virksomheder med at nå et bredere publikum og deraf drive mere trafik til deres websted.

Kom i gang med webtilgængelighed

Webtilgængelighed er ikke kun et lovkrav; det er en investering i virksomhedens fremtid. Ved at sikre webtilgængelighed fremmer virksomheder ikke kun inklusion og ligestilling, men de kan også forbedre deres omdømme, forstørre deres kundebase, og øge synligheden på søgemaskiner.

Webtilgængelighed bør være en prioritet for alle virksomheder. Uanset om du er i starten af din webtilgængelighed rejse eller søger at forbedre din nuværende praksis, er det aldrig for sent at tage skridt for at gøre dit webindhold mere tilgængeligt og inkluderende.

Ønsker i at komme igang med webtilgængelighed?

For virksomheder og offentlige institutioner, der ønsker at tage deres engagement i webtilgængelighed til det næste niveau, er det første skridt at gøre en aktiv indsats for at forstå og anvende standarderne for webtilgængelighed, som WCAG 2.1. Overvej at gennemgå dine nuværende digitale aktiver for at identificere områder, der kan forbedres, og vi yder naturligvis professionel rådgivning, hvis det er nødvendigt. Det er en løbende proces, men indsatsen vil betale sig i det lange løb.

Referencer

For at lære mere om webtilgængelighed, overvej at besøge følgende ressourcer:

Her kan du finde yderligere oplysninger og vejledninger om, hvordan du kan gøre dit webindhold mere tilgængeligt for alle.

Vi håber, at denne blog om webtilgængelighed vil hjælpe jer med at komme godt fra start. 

Vi kan naturligvis hjælpe jer med alle aspekter omring implementing, træning og strategi!

Lad os tage en snak

Ring til os på tlf: +45 71 990 360 eller skriv til os på info@w360.dk
Tag fat i os!
Vi svarer inden 24 timer.

Marketing service Full-service digitalt bureau

w360 - Marketing service

Find os

Hørkær 26, plan 2
2730 Herlev

CVR. Nr: 36488697